El Despatx

Miquel Àngel Guillén García inicia la seva activitat professional l’any 1997 en un petit despatx a la Pl. Prim de Reus. Posteriorment l’any 1999 es trasllada a la seva seu actual. L’any 2001 s’incorpora al despatx Sergi Guillén García. Encara que des d’un inici l’activitat professional ha estat multidisciplinar, som especialistes en la gestió patrimonial i dret immobiliari, experts en arrendaments, compra vendes i procediments hipotecaris, desnonaments. Representem als nostres clients oferint l’assessorament legal adequat per a cada assumpte i els serveis jurídics que necessiti per actuar davant dels tribunals.

Miquel Àngel Guillén García
Sergi Guillén García
Advocatsweb

Comments are closed