Dret de família i succesions

Establim l’estratègia més coherent i beneficiosa per al client en matèria de família i dret de successions. Duem a terme les negociacions extrajudicials

Dret de família Succesions
  • Divorcis i separacions de mutu acord i contenciosos.
  • Declaracions d’hereus. Acceptacions i repudiacions d’herència
  • Procediments de guarda I custòdia.
  • Declaracions d’hereus abintestat. Notarial i judicial.
  • Adopcions.
  • Redacció, proposta i planificació de testaments i donacions.
  • Incapacitats.
  • Divisió del patrimoni de l’herència judicial i extrajudicial.
  • Reclamació per la via civil de pensió d’aliments.
  • Tramitació d’impost de successions i donacions.

Contacte

DRET FAMILIA I SUCCESSIONS

Comments are closed