Compliance Officer

 

La modificació del Codi Penal prevista a la LO 1/2015 de 30 de març va introduir entre d’altres moltes reformes una novetat referent als Delictes Penals Econòmics i de l’Empresa com la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Això suposa a grans trets que l’empresa és responsable si qualsevol empleat comet un delicte per no haver estat sotmès al control dels administradors. La figura del Compliance Officer neix per a ser la persona encarregada de supervitzar i gestionar totes les qüestions relacionades amb aquest compliment normatiu. A Guillén Advocats identificarem els riscos de la seva empresa, i establirem les mesures preventives per al compliment de la llei, donant a conèixer als seus empleats i directius les mesures preventives a aplicar revisant periòdicament l’actualització dels procediments a seguir.

Contacte

Comments are closed